Kalendarium raportów okresowych

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

  • raport za IV kwartał 2023 roku - w dniu 14.02.2024 roku,
  • raport roczny za 2023 rok – w dniu 22.04.2024 roku,
  • raport za I kwartał 2024 roku - w dniu 15.05.2024 roku,
  • raport za II kwartał 2024 roku - w dniu 14.08.2024 roku,
  • raport za III kwartał 2024 roku - w dniu 14.11.2024 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.