Kalendarium raportów okresowych

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport za IV kwartał 2022 roku - w dniu 14.02.2023 roku,
• raport roczny za 2022 rok – w dniu 21.04.2023 roku,
• raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 15.05.2023 roku,
• raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 14.08.2023 roku,
• raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 14.11.2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.