Kontakt

VR Factory Games S.A.

ul. Rakowiecka 34/5
02-532 Warszawa

tel. +48 502 63 73 63
hello@vrfactory.pro
pon-pt 8:00-16:00

NIP: 895-15-92-263
REGON: 931153964
KRS: 0000023205
 

Kapitał zakładowy: 32.847.366,00 zł
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000023205

Pola wymagane

Jak do nas trafić